ПОДІЛИТИСЯ

У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні, до нормативно-правових актів, які регулюють засади виконавчого провадження, було внесено зміни та уточнення. Юристка Правозахисної Групи “СІЧ” Віталія Серебрянська все проаналізувала і детально пояснила.

Фізичним особам на поточні рахунки яких накладено арешт, дозволено здійснювати видаткові операції із таких рахунків, у випадку наявності виконавчого провадження за заборгованістю, яка не перевищує 100 000 гривень.

Згідно Постанови КМУ від 02.03.2022 року № 198-р «Про забезпечення здійснення розрахунків населення в умовах воєнного стану»

«з метою забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану дозволити фізичним особам здійснювати видаткові операції з рахунків, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує 100 000 (сто тисяч) гривень.

Це розпорядження застосовується до припинення чи скасування воєнного стану».

Законодавець ввів мораторій (заборону) виконання наказів, виконавчих документів державними та/або приватними виконавцями на користь резидентів (фізичних, юридичних осіб) Російської Федерації.

Так, постановою КМУ від 03.03.2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» установили до прийняття та набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, мораторій (заборону) на:

1) виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов’язань, кредиторами (стягувачами) за якими є Російська Федерація або такі особи (далі – особи, пов’язані з державою-агресором):

  • громадяни Російської Федерації;
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації;
  • юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах;

2) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання особами, пов’язаними з державою-агресором, крім безоплатного відчуження на користь держави Україна;

3) відчуження, передачу в заставу, будь-які інші дії, які мають чи можуть мати наслідком відчуження нерухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав, транспортних засобів, повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання на користь осіб, пов’язаних з державою-агресором, або на користь Російської Федерації.

Установити, що:

1) правочини (у тому числі довіреності), укладені з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, у тому числі якщо ними передбачається відповідне відчуження у майбутньому, є нікчемними;

2) нотаріальне посвідчення правочинів, що порушують мораторій, визначений пунктом 1 цієї постанови, забороняється. Державна реєстрація або інше визнання державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, особами, які надають публічні (адміністративні) послуги, правочинів, укладених з порушенням мораторію, визначеного пунктом 1 цієї постанови, забороняється.

Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до набрання чинності Законом України щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, але не більше одного місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану».

Кабінет Міністрів України надав можливість юридичним особам сплачувати заробітну плату, податки, збори та ЄСВ при наявності арештів накладених на кошти такого підприємства.

Згідно з постановою КМУ про забезпечення здійснення розрахунків підприємств, установ організацій в умовах воєнного стану від 11.03.2022 року № 212-р з метою забезпечення розрахунків з населенням та бюджетом в умовах воєнного стану дозволити юридичним особам — боржникам здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, виключно на такі цілі:

1) виплата заробітної плати в розмірі не більше 5 мінімальних розмірів заробітної плати в місяць (32 500 грн.) на одного працівника юридичної особи — боржника;

2) сплата податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведення перевірки дотримання вимог цього розпорядження під час здійснення виплат покладається на службових осіб юридичної особи – боржника. Це розпорядження діє до припинення чи скасування воєнного стану.

припинено звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації).

Додатково, Кабінет Міністрів України направив лист КМУ від 03.03.2022 року, із наступним змістом:

Мін’юстом:

  • скеровано до Пенсійного фонду України листа щодо припинення відрахувань із пенсій боржників за постановами державних та приватних виконавців;
  • скеровано до Національного банку України листа щодо неврахування банками постанов державних та приватних виконавців про арешт коштів при відкритті боржниками нових рахунків.

Верховна рада прийняла Закон, відповідно до якого:

– обмежено проведення стягнення в рамках виконавчих проваджень сум заборгованості на користь резидентів Російської Федерації (фізичних та юридичних осіб);

– надано можливість фізичним особам здійснювати видаткові операції із рахунків на які накладено арешт, в рамках виконавчих проваджень у яких сума заборгованості не перевищує 100 000 гривень;

–  юридичним особам надано можливість здійснювати видаткові операції по сплаті заробітної плати, податків, зборів та ЄСВ за рахунок грошових коштів на які накладено арешт в рамках виконавчого провадження;

– припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника.

16.03.2022 року направлено на підписання Президенту проект ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження», із таким змістом:

Розділ ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542 із наступними змінами та доповненнями) доповнити пунктом 10-2 такого змісту:

«10-2 . До набрання чинності законом щодо врегулювання відносин за участю осіб, пов’язаних з державою-агресором, зупиняється вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Російська Федерація або такі особи:

громадяни Російської Федерації;

юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства Російської Федерації; юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

Зазначене обмеження не застосовується до громадян Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером) яких є виключно громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах, або виключно громадяни України та громадяни Російської Федерації, які проживають на території України на законних підставах.

Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України:

фізичні особи можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями, без урахування такого арешту за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом щодо такої особи не перевищує сто тисяч гривень;

юридичні особи – боржники можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, на кошти на яких накладено арешт органами державної виконавчої служби, приватними виконавцями виключно для виплати заробітної плати в розмірі не більше п’яти мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника такої юридичної особи, а також сплати податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

припиняється звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника (крім рішень про стягнення аліментів та рішень, боржниками за якими є громадяни Російської Федерації);

визначені цим Законом строки перериваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану.

Забороняється відкриття виконавчих проваджень та вжиття заходів примусового виконання рішень на території адміністративно-територіальних одиниць, які тимчасово окуповані внаслідок військової агресії Російської Федерації, у період такої окупації.

За рішеннями про стягнення аліментів, підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи – підприємці, які здійснюють відрахування з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника, перераховують стягнуті кошти на визначений у заяві або зверненні стягувача рахунок, а у разі відсутності реквізитів рахунка стягувача на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця.».

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут