ПОДІЛИТИСЯ

22 листопада 2021 року Голова Верховної Ради України підписав прийнятий Закон України «Про адміністративну процедуру». Про необхідність цього документа українські правники говорять вже понад двадцять років. Незавершеність адміністративної реформи здебільшого була обумовлена саме відсутністю адміністративно-процедурного законодавства, яке дозволяє громадянам більш ефективно захищати себе у відносинах з органами влади. Отже, що ж це за документ, і яку користь отримає від нього українське суспільство.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН ЦЕЙ ЗАКОН?

В Україні від кінця 90-х років триває адміністративна реформа. Однак, досі більшість процедурних аспектів відносин органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадянами або не регулюються законодавством взагалі або ж регулюються підзаконними нормативно-правовими актами. Внаслідок цього, в державі постійно фіксуються порушення прав громадян, спостерігається недосконалість практики взаємодії влади та громадян, відбувається гальмування процесів розбудови громадянського суспільства. Тобто, документ прийнято з метою врегулювати зовнішньо-управлінські відносини, які виникають в системі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. Він має посприяти реалізації положень Конституції України, згідно з якими головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Таким чином вперше в історії незалежної України на законодавчому рівні буде повноцінно врегульована уся сукупність відносин між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ЙОГО СУТЬ?

Документ чітко регламентує порядок, умови, строки адміністративного провадження, а також гарантії фізичним і юридичним особам, які взаємодіють з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Інакше кажучи новий закон чітко регламентує порядок адміністративного провадження у разі порушення суб’єктом владних повноважень прав і законних інтересів громадян, організацій, установ та суб’єктів господарювання. Донедавна ці адміністративно-деліктні відносини не мали свого належного правового оформлення, що давало змогу уникати відповідальності представникам влади. Внаслідок цього, авторитет державних інституцій та рівень довіри суспільства до влади лишався вкрай низьким. Відсутність адміністративно-процедурного законодавства також призводила до неефективності виконання повноважень, покривання винних посадовців їхнім керівництвом, корупції та навмисному затягуванню владних рішень. Перш за усе від цього страждали саме українці. З появою нового закону ситуація повинна змінитися кардинально, адже в ньому прописані усі деталі адміністративного провадження.

 

ЯКИЙ МЕХАНІЗМ ПРОПОНУЄ ДЕРЖАВА?

Прийнятий закон є доволі чітким та комплексним. Він регламентує усі стадії адміністративного провадження, починаючи від визначення посадової особи, яка буде його розглядати до підстав визнання адміністративного акту нікчемним. Нарешті в документі вичерпно розмежовані та термінологічно оформлені категорії «повноваження» та «компетенція», що дозволить уникати у майбутньому дублювання повноважень і бездіяльності посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування. Позитивно варто оцінити інститут адміністративної взаємодопомоги, коли один орган влади запитує допомогу в іншого. Для громадян це доволі корисна річ, адже може позбавити їх численних митарств по кабінетах. Також в законі дуже комплексно регламентовані права громадян і юридичних осіб, які приймають участь в адміністративному провадженні. Це дозволить повноцінно відстоювати власні права у відносинах з державою. Громадяни також отримали право індивідуально або колективно ініціювати адміністративне провадження у разі порушення їхніх прав посадовою особою органу виконавчої влади. Така заява може подаватися письмово або навіть в електронному вигляді. Окремо відзначимо про комплексну регламентацію процесу доказування протиправних дій посадовців в рамках адміністративного провадження. Дуже детально закріплено порядок доведення адміністративного акта за результатами адміністративного провадження, до зацікавленої особи. Це важливо, оскільки часто органи влади ігнорують адміністративні скарги, і не повідомляють сторін провадження про їхній розгляд. Вагома частина норм нового закону присвячена адміністративному оскарженню, яке до цього часу було майже не врегульоване. Зокрема, це стосується процедурних аспектів, які мають юридичні наслідки. Окремим блоком врегульовані процедурні аспекти визнання адміністративного акта недійсним. Це дасть змогу оперативно скасовувати неправомірні управлінські рішення, які порушують права та законні інтереси українців. Варто згадати і про запровадження форм примусовсого виконання адміністративного акту. Відтепер громадяни матимуть змогу вимагати від органів влади примусового виконання приписів адміністративного акта.

ЯКА ПРАКТИЧНА КОРИСТЬ ВІД НОВОГО ЗАКОНУ?

Тривалий час у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування пересічні громадяни були майже безправними. За відсутності регламентованої адміністративної процедури, можновладці відчували себе майже безкарними, а випадки притягнення їх до відповідальності були поодинокими. Деталізація процедурних аспектів надасть можливість чітко окреслити права та обов’язки учасників адміністративного провадження. Окрім формалізації важливих питань процедурного характеру, новий закон визначає чіткі строки адміністративного оскарження, що не дасть представникам влади ігнорувати їхні скарги.

Віктор Філатов, аналітик Правозахисної Групи “СІЧ”

 

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут